Reference Rigshospitalet

Rigshospitalet Administration & Patienthotel

Vi har produceret, leveret og installeret affaldsskakte og linnedskakte på Administration & Patienthotellet på Rigshospitalet.

På hver etage er der indkastlåger således personale nemt og bekvemt kan bortskaffe affald og linned gennem skaktsystemet. Herved sikres det at intet affald og urent linned skal transporteres rundt på gange og i elevatorer blandt patienter, pårørende og medarbejdere.

Alt affald og linned lander i containere og bure i kælderen hvorefter det afhentes med truck af personale. Der er således ingen manuel håndtering hvilket medfører bedre arbejdsmiljø, bedre hygiejne og ikke mindst en økonomisk gevinst da ressourcer kan bruges på noget andet.