Sisatech Aps
Maltgørervej 4, DK-5471 Søndersø
Tlf. 63 81 80 01
mail@sisatech.dk

 

FORSIDE   |    OM SISATECH   |   AFFALDSCONTAINERE   |   AFFALDSSORTERING   |   SKRALDESUG   |   REFERENCER   |   BROCHURER  |   KONTAKT 

 

PRODUKTER

 

 

> NEDGRAVET AFFALDSCONTAINERE
- GTE
- GTR
- GTU
- GTM
- GTSE
- GTSE SUB
- Deepline

 

 

> TØMNING NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE
- GTE
- GTR
- GTU
- GTM

 

 

> SKRALDESUG
- ROCO Skraldesug

 

 

> KÆLDER- OG PULTERRUM

 

 

> UDEMILJØER

 

 

> GEOTAINER

 

 

  REFERENCER
Delvist nedgravet affaldscontainer type GTSE. Leveret til FOB, Slagelse - Egedal kommune, Salus Bolig, Aabenraa - Sprotoften, Nyborg - Aalborg kommune og mfl.

 

 

Underjordiske affaldscontainere til indsamling af dagrenovation, bioaffald, glas, flasker, papir og pap.

 

 
 

Affaldsø med 2 stk. 5 m3 til restaffald og 2 stk. 1,3 m3 til bioaffald, FOB, Slagelse

 

 

 

 


 

 

Delvist Nedgravet affaldscontainer model "Odense". Leveret til Fyns Almennyttige Boligselskab.

 

 

Underjordisk affaldscontainer til restaffald og papir

 

Delvist nedgravet affaldscontainer, model "Odense"

 

Specielt udviklet til tømning med sugebil fra Odense Renovation

 

 

"FREMTIDENS SKÅNSOMME

 

AFFALDSSYSTEM I ODENSE"

 

 


 

Delvist nedgravet affaldscontainer type GTE "Ballerup". Leveret til AAB, afd. 42 i Skovlunde. Beholdere til restaffald.

 

 

Underjordisk affaldscontainer i beton og stål

 

Bruger- og arbejdsmiljøvenligt affaldssystem

 

"PASSER PERFEKT IND I MILJØ

 

 OG OMGIVELSER"

 

 

Sisatech Aps - Maltgørervej 4, DK-5471 Søndersø - Tlf. 63 81 80 01 - mail@sisatech.dk

 

Bøllingtoft Web