Sisatech Aps
Maltgørervej 4, DK-5471 Søndersø
Tlf. 63 81 80 01
mail@sisatech.dk

 

FORSIDE   |    OM SISATECH   |   AFFALDSCONTAINERE   |   AFFALDSSORTERING   |   SKRALDESUG   |   REFERENCER   |   BROCHURER  |   KONTAKT 

 

PRODUKTER

 

 

> NEDGRAVET AFFALDSCONTAINERE
- GTE
- GTR
- GTU
- GTM
- GTSE
- GTSE SUB
- Deepline

 

 

> TØMNING NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE
- GTE
- GTR
- GTU
- GTM

 

 

> SKRALDESUG
- ROCO Skraldesug

 

 

> KÆLDER- OG PULTERRUM

 

 

> UDEMILJØER

 

 

> GEOTAINER

 

 

  SKRALDESUG >> Skraldesug med komprimering
Skraldesug

 

Et moderne og fuldautomatisk affaldssystem der tilgodeser økonomi, arbejdsmiljø, samt brugervenlighed.

 

Skraldesug fra Sisatech er et fleksibelt affaldssystem der nemt tilkobles affaldsskakte i nye såvel som eksisterende ejendomme. Alt affald bliver sendt gennem et rørsystem og ud til en affaldscontainer.

 

>> Driftsikkert og energivenligt skraldesug <<

 

Komprimator:

 

Under hver affaldsskakt monteres en komprimator der komprimerer affaldet inden det sendes ud i rørsystemet.

 

Efter komprimeringen trykker et lille stempel affaldet ud i afgangsrøret og herefter blæses affaldet automatisk ud i rørsystemet ved hjælp af trykluft

 

Komprimatoren styres ved hjælp af en PLC-styring, der kan indstilles efter ønske.

 

Komprimatoren kræver et minimum af plads, maks. én kvadratmeter.

 

Patenteret konstruktion.

 

>> Reducere affaldsvolumen med 60 %

>> Væsentlige lavere omkostninger til affaldshåndtering

 

 

 

 

 

 


 

PLC Styring:
 

Ved hver komprimator monteres et skab til strøm og PLC-styring. I skabet er der nødstop, kontakter og evt. strømudtag efter ønske.

 

I ejendomskontoret eller teknikrum monteres hovedskab med PLC-styring.

 

Her monteres en skærm med overskuelig menu på dansk således man kan styre og indstille systemet efter ønske.

 

Energivenligt.

 

 

 

Kompressor og trykluft:

 

Udblæsningsluften skabes af en skruekompressor der er dimensioneret alt afhængig af antal komprimatorer og

længde af rørsystemet.

 

Vi bruger kun velkendte og anerkendte kompressorer

med et lavt energiforbrug

 

Tryktanke er godkendte standardtanke og kan placeres uafhængig af kompressor og komprimatorer. Slanger og trykluftrør fra tanke til afgangsrør er standardkomponenter og kan nemt føres igennem væg og loft.

 

 

 

 

Rørsystem:

 

Rørsystemet er yderst fleksibelt på grund af en   diameter på kun 200 mm.

 

 

 

 

Alle rør føres nemt i kældergang eller i parkeringskældre uden gene for beboere og ejendomsfunktionærer.

 

 

Rør der lægges i terræn er belagt med plastic-coating for lang levetid.

 

 

VORES SKRALDESUG ”SNOR” SIG UDEN OM PROBLEMER!

 

 

 


 

Affaldscontainer:

 

Alt affald bliver sendt ud i en affaldscontainer, der er placeret i terræn efter ønske.

 

Affaldscontaineren kan tømmes af gængse renovations- og containerbiler og man er derfor uafhængig af entreprenør, hvilket sikrer en

økonomisk fordel.

 

Alt foregår i et lukket system uden støj- og lugtgener.

 

Størrelse på affaldscontaineren dimensioneres efter forholdene, herunder antal lejligheder og om det er uge eller 14-dages tømning.

 

Hele systemet skræddersyes til den enkelte ejendom.

 

 

 
 

 

Vores skraldesug laves med en ringledning der kan etableres over store afstande.

 

Affaldssystemet kan bruges til flere fraktioner således der sker en korrekt og effektiv sortering af affaldet.

 

Skraldesug er fremtidens affaldssystem, uanset om ejendommen har én affaldsskakt eller 40 affaldsskakte.

 

 

 

Terminalbygning optager et minimum af plads, ingen lugt-

og støjgener og optager ikke parkeringspladser.

 

Vi leverer og monterer komplet nøglefærdigt anlæg for skraldesug.

 

Kontakt os for flere informationer

 

 

 
 

Sisatech Aps - Maltgørervej 4, DK-5471 Søndersø - Tlf. 63 81 80 01 - mail@sisatech.dk

 

Bøllingtoft Web